English | French | Spanish | Deutch

Tutkimus osoittaa, että entiset suomalaiset opiskelijat ovat valmiita antamaan tukensa kouluille

Uusi tutkimus ja haastattelu ovat osoittaneet, että yli kolmannes entisistä opiskelijoista Suomessa olisi valmis tukemaan opiskelijoita heidän vanhoissa kouluissaan.

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kansainvälisten ihmisoikeuksien päivänä, kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö Future First Global, joka tilasi tutkimuksen, vaatii kouluja ja alumneja toimimaan yhdessä auttaakseen nuoria suomalaisia ​​ymmärtämään oikeutensa koulutukseen ja työhön.

Ipsoksen valtakunnallisessa yli 1000 suomalaisen aikuisen haastattelussa, kävi ilmi että noin 60 prosentilla aikuisista oli halunnut antaa tukensa vanhalle koululleen, mutta vain yksi prosentti oli sen jo tehnytkin.

Suomessa tänään julkaistuissa uusissa tiedoissa Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien päivän kunniaksi, Future First Global sanoo, että alumnien yhteisöjen tarjoamat mahdolliset hyödyt kouluille ja opiskelijoille ovat merkittäviä, ja entiset opiskelijat voivat auttaa nuoria suomalaisia ​​ymmärtämään oikeutensa koulutukseen ja työhön.

Tutkimus, jonka toteutti The Open Society Foundations, tarkasteli julkisten koulujen mahdollisuuksia rakentaa alumnien yhteisöjä Suomessa, joka oli yksi kuudesta tarkastelussa olleista maista ympäri maailmaa.

“Tutkimuksemme toivat esiin voimakkaan halun alumnien keskuudessa mennä takaisin esikuvina ja mentoreina, työurien neuvonantajina ja työkokemustaan opiskelijoille tarjoavina vanhoissa kouluissaan,” sanoi Jake Hayman, raportin kirjoittaja ja Future First Global:in perustaja.

“Kun nuoret Suomessa ovat vaikeassa työmarkkinatilanteessa ja monet tulevat haavoittumaan työllistämisessä, tukeutuminen tähän merkittävään voimavaraan pitäisi olla ensisijaista kouluille,” hän lisäsi.

100 % pääopettajista ja lähes 80 % nuorista suomalaisista vahvistivat halunsa antaa tukensa alumneille kouluissaan. Yli viidesosa nuorista haastatelluista sanoi tuntevansa vähän tai ei lainkaan ihmisiä niissä töissä, joita he haluaisivat jonain päivänä tehdä.

Osana tutkimusta Suomen opetushallituksen virkamies kommentoi ja kertoi alumnien roolimallienmahdollisuuksista kompensoida yhteiskunnallista eriarvoisuutta: “Yksi tärkeimmistä asioista, kun katsot omaa pääomaa, on perhetausta. Jos tulet hyvästä perheestä, saat hyviä ohjeita. “

Muita tietoja haastattelusta ja tutkimustuloksista Suomessa on saatavilla raportista: Every school a community: the role of alumni in supporting the transition from school to work.

Täydelliset haastattelujen tiedot on myös saatavilla ladattavissa suoraan Future First Global:ista.

Lisätietoja antaa: info(at)futurefirstglobal.org / 44 (0) 2072398214

 

Leave a Reply